header

  • baner sapro sm final

Promocija projekata istraživanja i zaštite saproksilnih tvrdokrilaca BiH

DSCN0356U okviru naših projekata vezanih za istraživanje i zaštitu saproksilnih tvrdokrilaca realizujemo i aktivnosti u cilju promocije biološke raznovrsnosti naših šuma i vrsta koje ih nastanjuju, kao i podizanja svijesti javnosti o značaju zaštite biološke raznovrsnosti i prirodnih vrijednosti BiH.

Povodom Međunarodnog dana biodiverziteta, u okviru manifestacije „BioBlitz Trebević 2019“, promovisali smo i naše aktivnosti usmjerena na zaštitu faune ugroženih saproksilnih vrsta tvrdokrilaca i učesnicima dijelili promotivni materijal sa ciljem podizanja svijesti o značaju i ugroženosti faune insekata naših šuma.

brosura sapro final 2Istraživanje saproksilnih tvrdokrilaca Bosne i Hercegovine realizujemo se u okviru projekata “Status i zaštita vrste Ampedus quadrisignatus i drugih ugroženih/nedovoljno poznatih saproksilnih vrsta tvrdokrilaca u centralnom dijelu Dinarida” koje je podržala Fondacija za zaštitu vrsta Mohamed bin Zayed (The Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund) i “Inventarizacija i distribucija ugroženih i zaštićenih vrsta saproksilnih tvrdokrilaca u zaštićenim i potencijalno zaštićenim područjima Kantona Sarajevo i Federacije BiH” podržanog od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.

DSCN0341

Manifestacije „BioBlitz Trebević 2019“ realizovana je u okviru projekta „Inventarizacija i kartiranje distribucije vrsta obuhvaćenih Direktivnom o staništima EU na području ZP Trebević“, koji se provodi u saradnji sa Kantonalnom javnom ustanovom za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo, uz finansijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Istraživanje faune ugroženih i Natura 2000 vrsta saproksilnih tvrdokrilaca na području ZP Trebević jedan je od najznačajnijih ciljeva ovog projekta.

20190526 130821

61016072 446592749238597 2077161624476581888 n

DSCN0358