header

  • baner sapro sm final

Alpska strizibuba (Rosalia alpina)

Rosalia

Alpska strizibuba (Rosalia alpina) je jedna od najljepših vrsta strizibuba (Cerambycidae) u Bosni i Hercegovini. Lako je prepoznatljiva po karakterističnoj svijetlo plavoj boji i krupnim crnim pjegama koje predstavljaju odličnu kamuflažu na kori bukovih stabala.

Naseljava pretežno planinska područja srednje i južne Evrope, jug Skandinavije i dijelove istočne Evrope. Larve ove vrste se razvijaju u starim stablima, prije svega bukve, ali mogu živjeti i u drugim vrstama listopadnog drveća. Usljed uništavanja staništa, u dvadesetom vijeku alpska strizibuba je nestala iz brojnih područja u Evropi zbog čega je u mnogim zemljama uvrštena na liste ugroženih vrsta. Vrsta je uvrštena i u Dodatku II i IV Direktive o staništima EU, a zaštićena je i Bernskom konvencijom. Na međunarodnoj Crvenoj listi klasifikovana je kao ranjiva (VU) vrsta. U Republici Srpskoj vrsta se nalazi na Crvenoj listi zaštićenih vrsta, dok u FBiH nije uvrštena na Crvenu listu.

Zbog svoje ljepote i atraktivnog izgleda alpska strizibuba ima značajnu ulogu u kampanjama za zaštitu prirode i privlačenju pažnje javnosti i ukazivanju na ugroženost šumskih staništa i značaj njihovog očuvanja.

U Bosni i Hercegovini je ova vrsta još uvijek široko rasprostranjena, posebno u pojasu bukovih šuma.