header

  • baner sapro sm final

Skarletni plošnjak (Cucujus cinnaberinus)

Cucujus

Skarletni plošnjak (Cucujus cinnaberinus) uglavnom živi na listopadnim vrstama drveća (npr. hrast, bukva, topola, javor, vrba, brijest), a registrovan je i na četinarima, uključujući smrču, jelu i bor. Evropska je vrsta, čija distribucija obuhvata prostor između Skandinavije na sjeveru, Sibira na istoku, Njemačke na zapadu i Španije, Italije i zemalja Balkanskog poluostrva (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Bugarska) na jugu. U Bosni i Hercegovini je C. cinnaberinus do nedavno bio poznat samo na osnovu starih podataka. U 2015. godini je ova vrsta ponovo pronađena na području Nacionalnog parka Sutjeska što predstavlja prvi podatak o njenom prisustvu u Bosni i Hercegovini nakon više od 50 godina.