header

  • baner sapro sm final

Jelenak (Lucanus cervus)

Lucanus

Jelenak (Lucanus cervus) spada među naše najveće, najinteresantnije i najpoznatije vrste tvrdokrilaca. Ime je dobio po krupnim izraštajima na glavi mužjaka koji podsjećaju na rogove jelena koje ovi insekti koriste u borbi za ženke. Jelenak naseljava hrastove šuma gdje se hrani sokom koji stabla hrasta ispuštaju na mjestu oštećenja.

Uništenje hrastovih šuma, posebno starih stabala koja su neophodna za opstanak ove vrste, značajno je uticalo na smanjenje brojnosti, pa i nestanak jelenka iz mnogih područja Evrope. Zbog sve veće ugroženosti vrste i njenih staništa uvršten je među ugrožene vrste u mnogim zemljama, a atraktivan izgled svrstao ga je među najznačajnije harizmatične (flagship) vrste insekata koje predstavljaju važan dio brojnih kampanja za zaštitu prirode u Evropi. Jelenak je zaštićen Bernskom Konvencijom i Direktivom o staništima Evropske unije. Iako je u BiH još uvijek rasprostranjena i česta vrsta, zbog uništenja staništa jelenak je uvršten na Crvenu listu zaštićenih vrsta Republike Srpske, a nalazi se i na Crvenoj listi faune Federacije BiH gdje je svrstan među ranjive vrste.