header

  • baner sapro sm final

Prezentacija istraživanja saproksilnih tvrdokrilaca u okviru radionice „Mala škola entomologije“ u Zemaljskom muzeju BiH

Noc muzeja 2019 2U okviru manifestacije „Međunarodni dan i Evropska noć muzeja u BiH“ Udruženje BIO.LOG je u saradnji sa Zemaljskim muzejem Bosne i Hercegovine u Odjeljenju za prirodne nauke realizovalo radionicu pod nazivom „Mala škola entomologije“. Radionica koja je održana u novom prostoru izložbe "Svijet koji nestaje" imala je za cilj posjetiocima približiti fascinantni svijet insekata, te ih upoznati sa ovim malenim stvorenjima, njihovom brojnošću i raznovrsnošću, ali i načinom na koji se insekti istražuju i kako nastaju muzejske zbirke. 

Noc muzeja 2019 sapro 1Pored toga, u okviru radionice smo prezentirali i naše aktivnosti i projekte na istraživanju i zaštiti saproksilnih vrsta tvrdokrilaca koje realizujemo u 2018. i 2019. godini. Posjetioci su imali priliku vidjeti neke od vrsta prikupljenih tokom naših istraživanja, upoznati se sa načinima njihovog istraživanja, hvatanja i prepariranja, te se upoznati sa životnim ciklusima nekih vrsta ovih insekata.

Istraživanje saproksilnih tvrdokrilaca Bosne i Hercegovine Udruženje BIO.LOG realizuje u okviru projekata “Status i zaštita vrste Ampedus quadrisignatus i drugih ugroženih/nedovoljno poznatih saproksilnih vrsta tvrdokrilaca u centralnom dijelu Dinarida” koje je podržala Fondacija za zaštitu vrsta Mohamed bin Zayed (The Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund) i “Inventarizacija i distribucija ugroženih i zaštićenih vrsta saproksilnih tvrdokrilaca u zaštićenim i potencijalno zaštićenim područjima Kantona Sarajevo i Federacije BiH” podržanog od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Noc muzeja 2019 saproNoc muzeja 2019 sapro 3promo sapro sm