header

  • baner sapro sm final

Nastavak istraživanja faune saproksilnih tvrdokrilaca Kantona Sarajevo – Ivan planina

IMG 2937Prve proljetne mjesece iskoristili smo za nastavak terenskih istraživanja saproksilnih tvrdokrilaca u Kantonu Sarajevo. Sredinom aprila mjeseca realizovali smo istraživanje na Ivan planini koja predstavlja jugozapadnu granicu Kantona.

Ovo istraživanje realizovali smo u okviru projekta “Inventarizacija i distribucija ugroženih i zaštićenih vrsta saproksilnih tvrdokrilaca u zaštićenim i potencijalno zaštićenim područjima Kantona Sarajevo i Federacije BiH”, koji se provodi u saradnji sa JU "Zaštićena prirodna područja KS" i uz finansijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.IMG 20190420 142910

Glavni cilj projekta je terensko istraživanje i prikupljanje podataka o prisustvu i distribuciji ugroženih i zaštićenih vrsta saproksilnih insekata (tvrdokrilaca) u zaštićenim i potencijalno zaštićenim područjima Federacije BiH, vrsta od značaja za uspostavu NATURA 2000 mreže u Bosni i Hercegovini, globalno ugroženih vrsta i ugroženih vrsta sa Crvene liste FBiH.

Na Ivan planini istraživali smo vrste koje su vezane za bukove šume koje spadaju među najznačajnija šumska staništa u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju fauna saproksilnih insekata.

Neke od zabilježenih vrsta pogledajte na fotografijama u nastavku.

IMG 2887IMG 2974IMG 2937IMG 2972IMG 2980IMG 2993IMG 20190420 143246IMG 20190420 124558