header

  • baner sapro sm final

Terenska istraživanja saproksilnih tvrdokrilaca na području srednje Bosne

DSCN1132Tokom maja mjeseca smo na području srednje Bosne realizovali smo terenska istraživanja u okviru projekta „Status i zaštita vrste Ampedus quadrisignatus i drugih ugroženih/nedovoljno poznatih saproksilnih vrsta tvrdokrilaca u centralnom dijelu Dinarida” Ovaj projekat se provodi zahvaljujući podršci Fondacije Bin Zayed. Ovom prilikom istraživali smo bukovu šumu u okolini Kraljeve Sutjeske u dolini rijeke Bukovice. Glavni cilj je bio prikupljanja podataka o fauni saproksilnih insekata, prije svega roda Ampedus i porodice Elateridae.