header

  • baner sapro sm final

Inventarizacija i kartiranje distribucije vrsta na području Zaštićenog pejzaža “Trebević”

trebevic 1U okviru projekta Inventarizacija i kartiranje distribucije vrsta obuhvaćenih Direktivnom o staništima EU na području ZP “Trebević” kojeg Udruženje BIO.LOG realizuje na teritoriji ovog zaštićenog područja, u 2019. godini će se provoditi i istraživanje saproksilnih vrsta tvrdokrilaca. Glavni cilj projekta je inventarizacija, kartiranje distribucije i terensko istraživanje beskičmenjaka obuhvaćenih Direktivnom o staništima EU na području ZP “Trebević”. Poseban fokus će biti vrste od značaja za uspostavu NATURA 2000 mreže u Bosni i Hercegovini, globalno ugrožene vrste i ugrožene vrste sa Crvene liste FBiH, među kojima je značajan broj saproksilnih tvrdokrilaca, posebno u šumskim staništima koja dominiraju na prostoru ovog zaštićenog područja.

Projekat se realizuje u saradnji sa Kantonalnom javnom ustanovom za zaštićena prirodna područja Katona Sarajevo uz finansijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.