header

  • baner sapro sm final

Nove lokacije skarletnog plošnjaka (Cucujus cinnaberinus) na području Kantona Sarajevo

Slika3Tokom proljeća realizovali smo nekoliko terenskih istraživanja na području Kantona Sarajevo kojima je bio cilj prikupljanje podataka o prisustvu i distribuciji ugroženih i zaštićenih vrsta saproksilnih tvrdokrilaca. Među interesantnim nalazima su i nove lokacije za skarletnog plošnjaka (Cucujus cinnaberinus). Radi se o ugroženoj vrsti koja je navedena na Direktivi o staništima Evropske unije i jedna je od onih vrsta za koju je potrebno definisati posebna područja za zaštitu. U Bosni i Hercegovini je do nedavno ova vrsta bila poznata samo na osnovu nekoliko starih nalaza, a ovi podaci predstavljaju i prve za Zaštićena područja Kantona Sarajevo. U okviru istraživanja distribucije saproksilnih tvrdokrilaca na području Kantona Sarajevo do sadu su otkrivene tri nove lokacije na kojima je evidentirano prisustvo ove vrste.

bDSCN0858CucujusdaDSCN1126aDSCN0862