header

  • baner sapro sm final

Inventarizacija i distribucija ugroženih i zaštićenih vrsta saproksilnih tvrdokrilaca na području Kantona Sarajevo i Federacije BiH

Vijest-2-Ampedus-quadrisignatus-u-Bosni-i-Hercegovini

U 2018. godini Udruženje BIO.LOG na području Kantona Sarajevo realizuje projekat „Inventarizacija i distribucija ugroženih i zaštićenih vrsta saproksilnih tvrdokrilaca u zaštićenim i potencijalno zaštićenim područjima Kantona Sarajevo i Federacije BiH

Projekat je podržao Fond za zaštitu okoliša FBiH, a realizuje se u saradnji sa JU "Zaštićena prirodna područja KS".

Saproksilni insekti, posebno tvrdokrilci, predstavljaju pokazatelje „prirodnosti“ i očuvanosti šumskih ekosistema, ali i jednu od najugroženijih grupa insekata u šumskim ekosistemima umjerenog klimatskog područja Evrope. To su vrste koje tokom bar jednog dijela svog života zavise od živog, mrtvog ili raspadajućeg drveta, a za koje je količina „mrtvog“ drveta, posebno krupnih stabala u različitim fazama raspadanja, od presudnog je značaja za opstanak. Ove vrste imaju značajnu ulogu u procesima razgradnje organske materije i kruženju hranjivih materija u prirodnim ekosistemima.

logo-Fond400Na području Federacije BiH i Kantona Sarajevo nalaze se značajni kompleksi očuvanih šumskih ekosistema, međutim poznavanje faune insekata u ovim staništima je izuzetno slabo, a podaci o njihovom prisustvu su sporadični i uglavnom vrlo stari, dok je distribucija vrsta gotovo potpuno nepoznata.

Glavni cilj projekta je istraživanje prisustva i distribucije ugroženih i zaštićenih vrsta saproksilnih tvrdokrilaca u očuvanim šumskim staništima, prije svega na teritoriji Kantona Sarajevo, posebno u zaštićenim područjima. Projekt je usmjeren na vrste od značaja za uspostavu NATURA 2000 mreže u Bosni i Hercegovini, kao i globalno ugrožene vrstei ugrožene vrste sa Crvene liste FBiH. Pored toga važan segment projekta je i jačanje svijesti o značaju zaštite ovih organizama i njihovoj ulozi u funkcionisanju i očuvanju šumskih ekosistema

Više informacija o ovoj izuzetno interesantnoj, raznovrsnoj i ekološki značajnoj gupi insekata možete saznati na našoj web stranici.