header

  • slika vrh 3
  • slika vrh 2
  • slika vrh 1
  • slika vrh 4
  • Platycnemis pennipes
  • Romulea bulbocodium
  • Tringa glareola - prutka migavica
  • Ursus arctos - mrki medvjed

Projekti

Research and Protection of Threatened Dragonfly Species and Habitats in the Mediterranean Region of B&H

Lindenia tetraphylla at Hutovo blato copyUdruženje BIO.LOG uključeno je u provedbu projekta „Research and Protection of Threatened Dragonfly Species and Habitats in the Mediterranean Region of Bosnia and Herzegovina“ koji finansira Rufford Small Grants Foundation. Tokom juna mjeseca članovi Udruženja vršili su istraživanje pupulacija Odonata u dolini rijeke Trebižat. Tom prilikom otkriveno je više novih lokaliteta za dvije ugrožene vrste, Caliaeschna microstigma i Cordulegaster heros, te prikupljeni interesantni novi podaci o distribuciji više vrsta ove grupe insekata na području Hercegovine. 
Više o projektu možete saznati na:

http://www.rufford.org/projects/dejan_kulijer